Vážení a milí festivaloví diváci,

třináctka je prý šťastné číslo, a třináctý bude také ročník, jenž nás právě letos v listopadu čeká.

Za rok, co jsme se neviděli a za dva, co jsme se nepotkali, se stalo mnoho. Tudíž nelze úplně vstoupit do stejné řeky, z níž jsme před časem vystoupili. Především nás opustilo několik vzácných lidí, s nimiž jsme předchozí ročníky intenzivně sdíleli… Jaroslav Oliverius, Rudolf Veselý… a především Charif Bahbouh, který byl doslova páteří každého festivalu a otcem jeho jména. Jim zejména proto bude patřit nadcházející program. Nejen ve vzpomínce, ale v konkrétních divadelních a literárních činech, s jejichž konkrétní podobou vás seznámíme během září.

Připomeneme si také 110. výročí narození světově proslulého egyptského nobelisty Naguiba Mahfouze. Festival přiblíží jeho literární odkaz i to, jak se projevil v divadelní a filmové tvorbě.

Jiným festivalovým hrdinou či hrdinkou bude Hakawati či-li arabsky Vypravěč. Budeme se totiž věnovat novodobému vyprávění, vypravěčství, vypravěčům, chcete-li story-tellingu jako specifickému divadelnímu žánru, a také stand-upu, v současnosti stále oblíbenějšímu, v blízkovýchodních zemích podobně jako u nás. V každé kultuře má vyprávění své zvláštnosti a význam, který nespočívá jen v touze pobavit diváky, nýbrž sdělit jim také silné lidské, humanistické poselství. Kromě divadelních představení a one(wo)man show se můžete těšit i na soutěžní klání v tomto oboru.

Samozřejmě nebudou chybět ani zahraniční hosté. Svou účast již potvrdil Mohamed Kacimi, jehož známe jako dramatika Svaté země a Klidných dnů v Jeruzalémě. V září uvede festival Tvůrčí Afrika v Kině 35 také záznam inscenace jeho hry Congo Jazz Band. A my se s Mohamedem Kacimim v listopadu potkáme ještě i nad texty jiných alžírských autorů, např. Kateba Yacina…

Tolik tedy aspoň malá ochutnávka příštího programu, který se v tyto dny klube na svět, tak nechceme z něj prozradit víc, abychom to snad nezakřikli…

Tedy buďte zvědaví a zvídaví, sledujte i festivalový facebook, budeme vás o přípravách postupně informovat a hlavně se těšit na vás a na všechny ty výjimečné festivalové zážitky, které nás s Půlměsícem již třináct let šťastně pojí.

Brzy na viděnou!
Za festivalový tým
Lucie Němečková, ředitelka a dramaturgyně