Lidé festivalu

Mgr. Lucie Němečková
ředitelka a dramaturgyně festivalu

doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
odborný programový poradce

Naděžda Vlčková
manažerka

Marie Šobková
grafika a design

Irena Vodáková
fotografka